Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/37742/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = sakrální stavby Architektonická studie. Návrh společenského sálu kláštera Nové Hrady Dvořáková, Michaela, 1971- Týn nad Vltavou kostel svatého Jakuba. Návrh opatření ke snížení vlhkosti - úsek mezi severní kaplí a závěrem presbytáře Gregora, Lubor, 1962- Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov - část areálu bývalého kláštera řádu sv. Kláry Masák, Jakub Dobrá Voda u Nových Hradů. Kostel Nanebevzetí P. Marie s přilehlým ambitem. Stavební úpravy východního ramene ambitu - odvodnění Gregora, Lubor, 1962- Dobrá Voda u Nových Hradů. Kostel Nanebevzetí P. Marie s přilehlým ambitem. Oprava fasád Gregora, Lubor, 1962- Klášter premonstrátů v Milevsku. Náhrada výplní otvorů v domě čp. 563 - část průjezd z 1. do 2. nádvoří kláštera Vaniš, Luboš Architektonická studie - fara Veselí nad Lužnicí. Přístavba krytého sezení Fuit, Tomáš, 1978- Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy : etapová zpráva 2002 Smolík, Luboš, 1961- Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy : etapová zpráva 2003 Smolík, Luboš, 1961- Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy : etapová zpráva 2004 Smolík, Luboš, 1961- Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy : soupis dokumentace - zaměření ohrožených staveb lidové architektury Smolík, Luboš, 1961- Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy : výstupy řešení projektu za rok 2001 Smolík, Luboš, 1961- Návrh úprav areálu kláštera Zlatá Koruna Projektová dokumentace č. 93/13 ke stavebnímu povolení na akci oprava krytiny věže kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku Kovářík, František Český Krumlov, Boletice, sv. Mikuláš, 15.06.2007 Lavička, Roman, 1974- Bošilec. Kostel sv. Martina. Oprava a restaurování fasád a interieru kostela Gregora, Lubor, 1962- Depozitář muzea v objektu Milevsko čp. 557 st. p. č. 540/2 k. ú. Milevsko Vaniš, Luboš Milevsko klášter premonstrátů stavení čp. 559. Stavebně historický průzkum Hanzlíková, Hana, 1947- Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov - část areálu bývalého kláštera řádu sv. Kláry. První etapa - konvent Masák, Jakub Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov - část areálu bývalého kláštera řádu sv. Kláry. Druhá etapa - hospodářský dvůr Masák, Jakub