Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/52176/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = novověk Čp. 416, Staré Město, Národní 3, Martinská 10, Uhelný trh 11, Praha 1 : Činžovní dům Platýz (Platejz, U Holců) - západní křídlo - III. schodiště : Soupis historických řemeslných a umělecko-řemeslných prvků : 1. část Bártová, Martina, Ing. arch. Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze 2018/21, Praha 1 - Malá Strana, Vítězná ppč. 1069 Kovář, Miroslav, 1975- Nálezová zpráva. Příkazy, č. p. 54, parc. č. 16. Číslo akce: NPÚOL 25/06 Kaiser, Ladislav Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu, Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní č.p. 171/III, č. výz. 2006/11 Tryml, Michal Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu Loštice, kostel sv. Prokopa ulice Moravičanská Šlézar, Pavel, 1977- Nálezová zpráva. Olomouc, Křižkovského - Akademická Večeřa, Petr Nálezová zpráva - Zjišťovací archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2015/31, Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí ppč. 1090 (zaniklý mariánský sloup) Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva - Zjišťovací archeologický výzkum Praha - Nové Město, Albertov 3, ppč. 1556/1,3 a 1557. Výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2015/21. Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze, č.v. 2016/17 Praha 2 - Nové Město, Hlavova, Horská, Korčákova, Františka Lenocha, ppč. 1411, 1412, 1413/1, 1427/3 Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva. Olomouc, Křižkovského 10 Večeřa, Petr Nálezová zpráva - záchranný archeologický výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2014/32, 2015/32, Praha - Petrovice, Edisonova čp. 17, ppč. 16/1. Podliska, Jaroslav, 1970- Zpráva o archeologickém výzkumu Praha 1 - Staré Město, Betlémská ulice, Náprstkova ulice, ulice U Dobřenských - teplovod. Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 27/96 Havrda, Jan, 1969- Nálezová zpráva. Olomouc. Mahlerova - Universitní. Večeřa, Petr Nálezová zpráva. Litovel, Kollárova ul. (LI-KM-99) Faltýnek, Karel, 1964- Zpráva z archeologického výzkumu. Litovel náměstí Přemysla Otakara, parc. č. 1573/1 Šlézar, Pavel, 1977- Nálezová zpráva. Moravičany intravilán obce. Květen, červen 1996 Faltýnek, Karel, 1964- Nálezová zpráva. Šternberk, Československé armády 5 Večeřa, Petr Nálezová zpráva, Olomouc, třída Spojenců. Bláha, Josef, 1946- Nálezová zpráva, Uničov, Masarykovo náměstí č. p. 36, parc. č. 121/2. Kaiser, Ladislav Nálezová zpráva, Olomouc, Horní náměstí 12. Dehnerová, Hana