Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/93000/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Linde Nemovitosti : oceňování a právní vztahy / Bradáč, Albert, 1940- Stavební zákon v teorii a praxi : [úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy] : podle stavu k 1.6.1996 / Doležal, Jiří Náhrada škody podle občanského, obchodního, pracovního a správního práva : podle právního stavu k 1.1.1995 / Bičovský, Jaroslav Zákon o sociálním zabezpečení a předpisy související : úplné znění s komentářem : podle právního stavu k 1.1.1995 / Vlk, Martin Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : podle stavu k ... / Česko Autorský zákon a předpisy souvisící Knap, Karel, 1909-1994 Autorský zákon a předpisy související : komentář / Knap, Karel, 1909-1994 Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou (včetně věcného rejstříku) podle právního stavu k 1. 1. 1995 / Bičovský, Jaroslav, 1910-1996 Správní řád : Komentář / Matrasová, Eva Vzory právních smluv a podání : ve věcech: občanskoprávních, pracovněprávních, obchodních, rodinných, stavebněprávních / Holub, Milan, 1934-2004 Veřejné zakázky : zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkami : [podle stavu k ...] / Marek, Karel, 1949- Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : 7. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.4.2002 / Doležal, Jiří Občanský soudní řád a předpisy souvisící : podle stavu k 1.1.2002 / Česko Správní řád : komentář : podle stavu k 1.1.2001 / Matrasová, Eva Vzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) : podle stavu k 1.1.2001 ... / Holub, Milan, 1934-2004 Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku) : podle právního stavu k 1.1.2001 / Česko Majetek státu v platné právní úpravě / Havlan, Petr, 1951- Právní předpisy České republiky 9.5.1945 - 31.12.1997 : věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů / Mates, Pavel Dodatky k občanskému soudnímu řádu podle legisla tivních změn k 1.1.1993 / Rubeš, Josef Český civilní proces : vysokoškolská právnická učebnice / Schelleová, Ilona