Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 45.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
Bradáč, Albert, 1940-
Nemovitosti : oceňování a právní vztahy / Albert Bradáč, Josef Fiala
1996
1
Pouze prezenčně
KN
Doležal, Jiří
Stavební zákon v teorii a praxi : [úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy] : podle stavu k 1.6.1996 / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil
1996
1
Pouze prezenčně
KN
Bičovský, Jaroslav
Náhrada škody podle občanského, obchodního, pracovního a správního práva : podle právního stavu k 1.1.1995 / Jaroslav Bičovský, Milan Holub
1995
1
Pouze prezenčně
KN
Vlk, Martin
Zákon o sociálním zabezpečení a předpisy související : úplné znění s komentářem : podle právního stavu k 1.1.1995 / Martin Vlk
1995
1
Pouze prezenčně
KN
Česko
Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : podle stavu k ... / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil
1994-
1
Pouze prezenčně
KN
Knap, Karel, 1909-1994
Autorský zákon a předpisy souvisící
1993
1
Pouze prezenčně
KN
Knap, Karel, 1909-1994
Autorský zákon a předpisy související : komentář / Karel Knap ; zpracování a uspořádání Jan Kříž ... [et al.]
1996
1
Pouze prezenčně
KN
Bičovský, Jaroslav, 1910-1996
Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou (včetně věcného rejstříku) podle právního stavu k 1. 1. 1995 / uspořádali a poznámkami k textu opatřili Jaroslav Bičovský, Milan Holub
1995
1
Pouze prezenčně
KN
Matrasová, Eva
Správní řád : Komentář / Sest. Eva Matrasová ... [aj.]
1993
2
Pouze prezenčně
KN
Holub, Milan, 1934-2004
Vzory právních smluv a podání : ve věcech: občanskoprávních, pracovněprávních, obchodních, rodinných, stavebněprávních / Milan Holub a kolektiv
1993
1
Nedostupné
KN
Marek, Karel, 1949-
Veřejné zakázky : zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkami : [podle stavu k ...] / Karel Marek, Vladimír Pelc
2004-
1
Pouze prezenčně
KN
Doležal, Jiří
Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : 7. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.4.2002 / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil
2002
1
Pouze prezenčně
KN
Česko
Občanský soudní řád a předpisy souvisící : podle stavu k 1.1.2002 / texty právních předpisů uspořádali, poznámkami opatřili a judikaturu k příslušným ustanovením sestavili Alena Winterová ... [et al.]
2001 (1. dotisk
1
Pouze prezenčně
KN
Matrasová, Eva
Správní řád : komentář : podle stavu k 1.1.2001 / sestavili, uspořádali a komentářem opatřili Eva Matrasová ... [et al.]
2001
1
Pouze prezenčně
KN
Holub, Milan, 1934-2004
Vzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) : podle stavu k 1.1.2001 ... / Milan Holub a kolektiv autorů
2001
2
Pouze prezenčně
KN
Česko
Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku) : podle právního stavu k 1.1.2001 / uspořádali a poznámkami k textu opatřili Jaroslav Bičovský, Josef Fiala, Milan Holub
2000
1
Pouze prezenčně
KN
Havlan, Petr, 1951-
Majetek státu v platné právní úpravě / Petr Havlan
2003
1
Pouze prezenčně
KN
Mates, Pavel
Právní předpisy České republiky 9.5.1945 - 31.12.1997 : věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů / Pavel Mates, Miroslava Matoušová
1998
1
Pouze prezenčně
KN
Rubeš, Josef
Dodatky k občanskému soudnímu řádu podle legisla tivních změn k 1.1.1993 / Josef Rubeš
1993
1
Pouze prezenčně
KN
Schelleová, Ilona
Český civilní proces : vysokoškolská právnická učebnice / Ilona Schelleová
1997
1
Pouze prezenčně

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]