Skip to main content
Showing records 1-20 from total 111.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
AN
Krejčů, Aleš, 1944-
Půlstoletí památkové péče v jižních Čechách : K výročí první zákonné úpravy pro ochranu kulturních památek a vzniku jejího institucionálního zajištění / Aleš Krejčů
2008
0
KN
Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. Roč. 1991, Částka 32
1991
1
KN
Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči
1987
7
KN

Sbírka zákonů : Československá socialistická republika : Česká socialistická republika : Slovenská socialistická republika. Ročník 1987.
Částka 6..
Č.20-26..

Č.20-26..
1987
1
KN
Andraščíková, Mária
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1. 2015 / Mária Andraščíková, Pavla Houšková, Eva Hofmannová, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová, Ladislav Trylč
2015
1
AN
Karmazín, Václav
Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem / Václav Karmazín
2006
0
KN
Kruisová, Hana

Péče o architektonické dědictví : Sborník prací. Díl 2, Vybrané kapitoly k tématu [péče o stavební a umělecké památky] /
Odp. red. Hana Kruisová a Jitka Míšková ; výkon. red. Ivana Maxová

Díl 2,
2008
2
KN
Kruisová, Hana

Péče o architektonické dědictví : Sborník prací. Díl 1, Vybrané kapitoly k tématu [péče o stavební a umělecké památky] /
Odp. red. Hana Kruisová a Jitka Míšková ; výkon. red. Ivana Maxová

Díl 1,
2008
4
KN
Kučerová, Irena, 1970-
Průzkum přípravků pro likvidaci plísní : Praha, 31. března 2000 / Irena Kučerová, Jelena Pařízková
2000
1
KN
Ústav územního rozvoje
Překlad klíčových slov stavebního zákona do angličtiny
1998
1
KN
Ondruš, Radek
Správní řád : nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami / Radek Ondruš
2005
3
KN
Společnost pro technologie ochrany památek
Téma graffiti stále nelze smést se stolu : odborný seminář : 5. dubna 2001, Národní muzeum / Ed. Olga Kotlíková
2001
2
KN
Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj
Územní souvislosti výstavby nových obchodních zařízení : Pomůcka, upozorňující na možnosti ovlivnění výstavby obchodů ...
1999
1
KN
Šromová, Eva
Vzory rozhodnutí a usnesení podle nového správního řádu od 1.1. 2006 / Eva Šromová, Lubomír Šimek
2006
1
KN
Zákoník práce : nový kodex : právní stav ke dni 1.1.2007 : texty s názvy paragrafů a věcným rejstříkem
2006
1
KN
Společnost pro technologie ochrany památek
Zkušebnictví stavebních výrobků Praha, 15. března 1997 / Společnost pro technologie ochrany památek
1997
1
KN
Kotlíková, Olga, 1946-
Zkušebnictví stavebních výrobků : Praha, 23. prosince 1999 / Olga Kotlíková
1999
1
KN
Kaigl, Jan, 1961-
Památkový zákon / připravili: Jan Kaigl, Zuzana Šťastná, Martin Zídek
2003
1
KN
Česko. Ministerstvo kultury
Památkový zákon : úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. a č. 320/2002 Sb., platný ke dni 1. ledna 2003 a doplněný výběrem z judikatury
2002
2
KN
Hrůza, Jiří, 1925-2012
Pražská asanace : K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu / Text Jiří Hrůza ... [aj.] ; Obálka a graf. úprava Zbyněk Weinfurter
1993
1

Actions

Facets

[Loading...]