Wyniki wyszukiwania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/93522/rss?lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Wydawcy = Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Urbanismus : Rabštejn nad Střelou : vznik, vývoj a ochrana historických hodnot "nejmenšího města v Evropě" Foud, Karel, 1966- Urbanismus - Město Netolice : Ročníková práce Odložil, Petr Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Březnice : Ročníková práce ... Svobodova, Lenka Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Březnice Čeřovská, Marie Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Bruntálu Růžanská, Marie Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Český Brod : Ročníková písemná práce Tkadlec, Pavel Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Radnice Pousková, Milada Urbanisticko-architektonický vývoj a zhodnocení města Vimperka Kocourek, Jan Urbanisticko-architektonický vývoj Mariánských Lázní Smutná, Slávka Výzkum konstantních kritérií a metod užívaných při stanovování koncepcí restaurátorských prací na kamenosochařských kulturních památkách / Suchomel, Miloš, 1930-2014 Nová úloha hradů a zámků v životě společnosti = Novaja rol' zamkov i dvorcov v žizni obščestva = New Role of Castles and Châteaux in the Life of Society = Le nouveau rôle des châteaux et châteaux forts dans la vie de lasociété : [sborník z mezin. sympozia poř. Čs. komitétem ICOMOS, Praha - Bratislava 18.-24. září 1983] Československý komitét ICOMOS. Mezinárodní sympozium ((Praha, Bratislava) J.J. Winckelmann a Čechy / Rokyta, Hugo, 1912-1999 Vývoj památkové péče v českých zemích : stručný nástin / Hobzek, Josef, 1908-1989 J.J. Winckelmann a Čechy / Rokyta, Hugo, 1912-1999 Péče o památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře : příručka pro správce státních hradů a zámků a všechny pracovníky odpovídající za stav uložení movitého památkového inventáře Státní ochrana přírody v ČSR / Hein, M. Koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 Památkové hodnoty historických měst a teorie jejich ochrany / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 Rozrušování stavebních konstrukcí účinky povětrnostních vlivů. Pelikán, Jiří Boris, 1929-1992 Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty / Hobzek, Josef, 1908-1989