Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/93661/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = knihtisk Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. Voit, Petr, 1956- Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě / Sixtová, Olga, 1968- Typoornamenty / Kopřiva, Milan, 1929-1997 Tvorba typografického písma / Menhart, Oldřich, 1897-1962 Tajemství knihy / Pavlát, Leo, 1950- Od rukopisu ke knize a časopisu/ Šalda, Jaroslav, 1912-1989 Od rukopisu ke knize a časopisu / Šalda, Jaroslav, 1912-1989 Knihtisk a Universita Karlova : k 500. výročí knihtisku v českých zemích / Vebr, Lubomír, 1927- Česká kniha v minulosti a její výzdoba / Horák, František, 1911-1983 Typographia : [fotosazba]. Hlavsa, Oldřich, 1909-1995 Typographia. Hlavsa, Oldřich, 1909-1995 Současná typografie / Fabel, Karel Printing and litho inks / Wolfe, Herbert Jay Stručné dějiny knihtiskárny Jindřicha Guska v Kroměříži a ostatních kroměřížských a okolních knihtiskáren : Návštěvníkům Výstavy černého umění v Kroměříži na paměť pětistého výročí (1440-1940) vynalezení knihtisku Johannem Guttenbergem v Mohuči (Mainz) věnuje knihtiskárna J. Gusek v Kroměříži, založená r. 1849 / Gusek, Viktor, nar. 1869 Tiskárna bratří Habrovanských v Lulči u Vyškova / Procházka, Vojtěch, 1890-1946 O chrudimských knihtiskařích a knihtiskárnách. Charvát, Jaroslav, 1904-1988 Plzeňské knihařství : Historický náčrt / Lábek, Ladislav, 1882-1970 Plzeňsko-norimberský vliv na český knihtisk počátku 16. století / Voit, Petr, 1956- Stručné dějiny knihtisku / Černá, Marie Ludmila, 1897-1970 Kniha : její vznik, vývoj a rozbor / Tobolka, Zdeněk Václav, 1874-1951