Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/93661/rss?s=-96&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = knihtisk Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. / Adams, Herbert Mayow Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. / Adams, Herbert Mayow Anenský dvůr slovem i obrazem : monografie domu A. Haase v Praze / Benda, Jaroslav, 1882-1970 Augsburger Buchdruck und Verlagswessen : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Gier, Helmut, 1947- Neúspěch knihaře Adama Schencka v Plzni v první polovině 18. století / Baďurová, Anežka, 1942- Barokní knihkupectví světa : nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci / Engelbrecht, Wilken Muž, který nebyl (zapomenutý plzeňský knihař a bibliograf František Fürbach) / Bechný, Daniel, 1976- Beiträge zur Geschichte des Buchwesens Analýza inventářů plzeňské arciděkanské knihovny z poloviny 18. století a z roku 1940 / Bendová, Lenka První a druhé vydání Veleslavínova "Kalendáře Historického" / Bidlo, Jaroslav, 1868-1937 Česká kniha v proměnách staletí / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 Illustrierte Flugblätter als kulturhistorische Quelle der frühen Neuzeit / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 Jednolisty jako informační médium v době rudolfínské / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 O vydavatelské činnosti veleslavínské tiskárny (1578-1620) / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 První český tisk z oboru zvěrolékařství : (Plzeň, Jan Pekk 1527) / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 Topografické motivy v české knize 17. století / Bohatcová, Mirjam, 1919-2007 Raimund Římský, plzeňský františkán a luterský konvertita / Bok, Václav, 1939- Patří Sněmovní usnesení o policejním řádu zemském z roku 1492 k českým prvotiskům? / Boldan, Kamil, 1966- Počátek českého knihtisku / Boldan, Kamil, 1966- Psalterium z roku 1515 / Borovský, František Adolf, 1852-1933