Wyniki wyszukiwania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/95209/rss?ticketId=-7&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Korporacja = Kostel sv. Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla / Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci / Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě : archeologický výzkum / Nechvátal, Bořivoj, 1935-