Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/95711/rss?lang=EN&ticketId=-8 Search by authority: Personal names = Kotous, Jan Královský Vyšehrad II : sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla/ Nechvátal, Bořivoj, 1935- Portréty vyšehradské kapituly Kotous, Jan Královský Vyšehrad II. : sborník příspěvků ke křesť. mileniu a k posvěcení nových zvonů na kapitul. chrámu sv. Petra a Pavla / Nechvátal, Bořivoj, 1935- Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci / Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla / Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě