Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=11030148&value=Akademie%20v%C3%BDtvarn%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Praze.%20Ateli%C3%A9r%20architektury Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie výtvarných umění v Praze. Ateliér architektury Průvodní zpráva k rekonstrukci kostela sv. Vojtěcha a kláštera v Ústí nad Labem Emil Přikryl a jeho škola / Přikryl, Emil, 1945-