Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=11030148&value=Akademie%20v%C3%BDtvarn%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Praze.%20Ateli%C3%A9r%20architektury&pageSize=100&ticketId=-8 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie výtvarných umění v Praze. Ateliér architektury