Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=15097702&value=Archeologie%20a%20ve%C5%99ejnost%20(1.%20:%202005%20:%20Nov%C3%A9%20Hrady,%20%C4%8Cesko)&s=-9474&sd=DESC&page=1&pageSize=50 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Archeologie a veřejnost (1. : 2005 : Nové Hrady, Česko) Archeologie a veřejnost / Bureš, Michal, 1962-