Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=15386790&value=A.%20Born:%20Grafika%20a%20kresby,%20v%C3%BDstava%20(1977,21.1.-27.2.:%20Brno,%20Grafick%C3%BD%20kabinet%20Domu%20p%C3%A1n%C5%AF%20z%20Kun%C5%A1t%C3%A1tu)&lang=CS Vyhledávání podle položky rejstříku:: A. Born: Grafika a kresby, výstava (1977,21.1.-27.2.: Brno, Grafický kabinet Domu pánů z Kunštátu) A. Born : grafika a kresby / A. Born: Grafika a kresby, výstava (1977,21.1.-27.2.: Brno, Grafický kabinet Domu pánů z Kunštátu)