Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=16512481&value=Atelier%203.%20Gama&s=0&sd=DESC&page=1&lang=DE Suchen nach Index-Einheit: Atelier 3. Gama Studie rekonstrukce jezuitské koleje, č. p. 20 v Jindřichově Hradci na hotel Pokorná, Jana