Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=17790608&value=Akademie%20v%C4%9Bd%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20St%C5%99edisko%20spole%C4%8Dn%C3%BDch%20%C4%8Dinnost%C3%AD&pageSize=10 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie věd České republiky. Středisko společných činností