Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=18539&value=Aka,%20u%C5%BEit%C3%A9%20um%C4%9Bn%C3%AD%2030.%20a%2040.%20let%20v%20Brn%C4%9B,%20v%C3%BDstava%20(1990:%20Brno,%20Muzeum%20m%C4%9Bsta%20Brna)&s=-9&sd=DESC&page=1&pageSize=50 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Aka, užité umění 30. a 40. let v Brně, výstava (1990: Brno, Muzeum města Brna) Aka, užité umění 30. a 40. let v Brně / Aka, užité umění 30. a 40. let v Brně, výstava (1990: Brno, Muzeum města Brna)