Wyniki wyszukiwania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=18710&value=Anton%C3%ADn%20%C5%A0ir%C5%AF%C4%8Dek,%20v%C3%BDstava%20(1984,%2013.11.-9.12.:%20Brno%20D%C5%AFm%20p%C3%A1n%C5%AF%20z%20Kun%C5%A1t%C3%A1tu)&lang=PL&pageSize=20 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Antonín Širůček, výstava (1984, 13.11.-9.12.: Brno Dům pánů z Kunštátu) Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla / Hlušička, Jiří, 1929-