Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=18797&value=Alois%20Toufar,%20v%C3%BDstava:%20(1974/1975:%20Jihlava-Oblastn%C3%AD%20galerie%20Vyso%C4%8Diny)%20v%C3%BDstava%20prosinec%201974%20a%20leden&s=-9&sd=ASC&page=1&pageSize=50 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Alois Toufar, výstava: (1974/1975: Jihlava-Oblastní galerie Vysočiny) výstava prosinec 1974 a leden Alois Toufar / Toufar, Alois