Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=19217437&value=Architektura%20I.%20poloviny%2020.%20stolet%C3%AD%20(2014%20:%20%C4%8Cesk%C3%A9%20Bud%C4%9Bjovice,%20%C4%8Cesko)&lang=EN&ticketId=-8&page=1 Search by index item:: Architektura I. poloviny 20. století (2014 : České Budějovice, Česko) Architektura I. poloviny 20. století : sborník z konference České Budějovice 5.11.-6.11.2014 Architektura I. poloviny 20. století (2014 : České Budějovice, Česko)