Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=21832252&value=AMA%20invest,%20s.%20r.%20o.%20Na%20H%C5%99ebenk%C3%A1ch%2072%20/%202288%20150%2000%20Praha%205 Vyhledávání podle položky rejstříku:: AMA invest, s. r. o. Na Hřebenkách 72 / 2288 150 00 Praha 5 Projekt stavby Řeholní dům kongregace kněží Mariánů, Hrádek 1, Vlašim Pola, Dominik,