Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=21836789&value=Architektonick%C3%A1%20slu%C5%BEba Vyhledávání podle položky rejstříku:: Architektonická služba Chabařovice - fara : zaměření stávajícího stavu Baláček, Fr. Chabařovice - radnice : zaměření stávajícího stavu Balačková Architektonický a umělecko-historický průzkum interiéru objektu Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad Garáže ve dvoře Ministerstva financí Přízemí paláce Chabařovice - kaple sv. Jana Křtitele ; hřbitovní kaple ; poustevna : zaměření stávajícího stavu Buriánek Zámek Chvalkovice. Stavebně historický průzkum Koběrská, Ludmila