Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=24209274&value=Architektonick%C3%A1%20kancel%C3%A1%C5%99%20Tom%C3%A1%C5%A1%20Rus%C3%ADn%20a%20Ivan%20Wahla%20%5Bo%5D&ticketId=-7&page=1&s=-9&sd=ASC&lang=DE Suchen nach Index-Einheit: Architektonická kancelář Tomáš Rusín a Ivan Wahla [o] Zelný trh, Brno : ideová studie určená k rozpracování = Brno's Cabbage Market : pilot study reccomended for elaboration / Atelier RAW