Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=2739910&value=aplikace Vyhledávání podle položky rejstříku:: aplikace Aplikace Evropské úmluvy o krajině (nepřijatý projekt) : přihláška Heřmanová, Zdeňka Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2005 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2007 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2006 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2008 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2010 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2009 Razím, Vladislav, 1957- Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích : etapová zpráva 2011 Razím, Vladislav, 1957- Zkvalitnění průzkumu a ochrany historických materiálů Kopecká, Ivana, 1955- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2010 Macek, Petr, 1954- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2011 Macek, Petr, 1954- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2006 Macek, Petr, 1954- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2005 Macek, Petr, 1954- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2007 Macek, Petr, 1954- Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně-historických průzkumů : etapová zpráva za rok 2008 Macek, Petr, 1954- Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí - PŘIHLÁŠKA Hozák, Jan, 1950- Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí : roční periodická zpráva za rok 2013 Hozák, Jan, 1950- Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu - instalace, prezentace, aplikace - SMLOUVA Kadlec, Miloš, 1960- Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí - SMLOUVA Vavřinová, Valburga, 1968- Etapová výzkumná zpráva pro hodnocení institucionálních úkolů výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu za rok 2006. Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče