Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=27948981&value=Archeologick%C3%BD%20v%C3%BDzkum%20krajiny%20a%20aplikace%20ICT%20(1.%20:%202014%20:%20Opava,%20%C4%8Cesko)&pageSize=50&s=-9&sd=ASC&page=1&lang=CS&ticketId=-7 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (1. : 2014 : Opava, Česko) Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT : [materiál z mezinárodní konference] / Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (1. : 2014 : Opava, Česko)