Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=28128&value=Akademija%20nauk%20SSSR.%20Inst.istorii%20materia%C4%BEnoj%20ku%C4%BEt&pageSize=50&s=0&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademija nauk SSSR. Inst.istorii materiaľnoj kuľt Archeologija v SSSR / Mongajt, A.L.