Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=3156112&value=Asociace%20muze%C3%AD%20a%20galeri%C3%AD%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20Komise%20pro%20lidov%C3%A9%20stavitelstv%C3%AD&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=CS Vyhledávání podle položky rejstříku:: Asociace muzeí a galerií České republiky. Komise pro lidové stavitelství