Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=33008198&value=Aktivn%C3%AD%20ochrana%20evropsky%20v%C3%BDznamn%C3%BDch%20lokalit%20s%20teplomiln%C3%BDmi%20spole%C4%8Denstvy%20a%20druhy%20v%20Lounsk%C3%A9m%20st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD%20(projekt)%20%5Bo%5D&lang=SK&s=-9474&sd=DESC&page=1&pageSize=10 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří (projekt) [o] Stepi Lounského středohoří : projekt LIFE+ : prezentace výsledků projektu pro veřejnost = Lounské středohoří steppes : project LIFE+ : presentation of project results for the public / Korbelová, Jana