Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=33875836&value=apparitions%20of%20Mary Vyhledávání podle položky rejstříku:: apparitions of Mary 150 let Filipova : sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let 1866 až 1872 = 150 Jahre Philippsdorf : Sammelband der Tagung am 12. und 13. September 2016 in Schönlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischöflichen Ermittlungskommission aus den Jahren 1866 bis 1872 / 150 let Filipova (konference) (2016 : Jiříkov, Děčín, Česko)