Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=34641106&value=Architecture%20Week%20(7.:%202013:%20Praha,%20%C4%8Cesko)&lang=EN&ticketId=-7&pageSize=20&s=0&sd=DESC&page=1 Search by index item:: Architecture Week (7.: 2013: Praha, Česko) Architectureweek Praha 2013 : 7. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu : architektonické dědictví et současná architektura : Praha 23. 9. - 20. 10. 2013 : klášter Svatého Jiří, Pražský hrad = 7th international festival of architecture and urbanism : architectural heritage et contemporary architecture : convent of St George, Prague Castle / Hrabincová, Helga, 1973-