Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=34912592&value=Altmark%20(N%C4%9Bmecko)&ticketId=-8&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Altmark (Německo) Die Altmark von 1300 bis 1600 Eine Kulturregion im Spannungsfeld von Magdeburg, Lübeck und Berlin Fajt, Jiří, 1960-