Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=35978628&value=Architektonick%C3%A1%20kancel%C3%A1%C5%99%20DaM%20s.r.o.%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Architektonická kancelář DaM s.r.o. [o] Administrativní budova Evropská 11 Dokumentace odstraňovaných staveb Současný stav Obnova a dostavba objektu Rekonstrukce Hotel Evropa - kompletní fotodokumentace Úprava vstupních prostorů Hotel CARLO IV. Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování. Stupeň průzkumu: Vstupní. Předmět průzkumu: Kamenný sokl, střední partie a centrální schodiště Šlegl, Jiří, 1961- Objekt: Hotel CARLO IV. Věc: zajištění havarijního stavu a restaurování kamenného soklu spodní části objektu v okolí hlavního vstupu a barevné řešení šambrány vchodových dveří. Průvodní zpráva Šlegl, Jiří, 1961-