Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=36883235&value=Anna%20Marie%20Franti%C5%A1ka,%20tosk%C3%A1nsk%C3%A1%20velkov%C3%A9vodkyn%C4%9B,%201672-1741 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Anna Marie Františka, toskánská velkovévodkyně, 1672-1741 Hostivice - zámek / Lancinger, Luboš, 1933-2006