Wyniki wyszukiwania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=3773159&value=Akademie%20v%C4%9Bd%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20%C3%9Astav%20pro%20hudebn%C3%AD%20v%C4%9Bdu%20%5Bo%5D&lang=PL&page=1&s=0&sd=DESC&ticketId=-7&pageSize=10 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Akademie věd České republiky. Ústav pro hudební vědu [o] Umění a civilizace jako divadlo světa : [sborník z 11. sympozia k problematice 19. století porádaného Ústavem pro hudební vědu ČSAV v rámci Smetanovských dnů v Plzni ve dnech 14.-16. března 1991] / Pospíšil, Milan, 1945-