Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=37964961&value=Akademie%20v%C4%9Bd%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20Masaryk%C5%AFv%20%C3%BAstav%20-%20Archiv%20%5Bo%5D&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie věd České republiky. Masarykův ústav - Archiv [o] Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 : od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“ / Josefovičová, Milena, 1961-