Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=38124704&value=Akademie%20m%C3%BAzick%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Praze Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie múzických umění v Praze Dějiny varhan a varhanní hudby : Určeno pro posl. fak. hudební katedra klávesových nástrojů / Šlechta, Milan, 1923-1998 Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Smlouva o řešení části projektu DG18P02OVV014 a využití výsledků tohoto projektu Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Žádost o změnu smlouvy Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Žádost o změnu smlouvy Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Rozpočty projektu Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Smlouva č. 14/2018/OVV o poskytnutí účelové podpory Kinematografický obraz / Jiřík, Vlastimil Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví. Smlouva o řešení části projektu a poskytnutí příspěvku Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví. Smlouva č. 12/2012/OVV o poskytnutí účelové podpory Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví. Rámcová smlouva o spolupráci na projektu Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kult. dědictví. Přihláška návrhu projektu č. 123 D Otčenášek, Zdeněk, 1957- Almanach Akademie výtvarných umění v Praze : k 180. výročí založení (1799-1979) / Axman, Miloš, 1926-1990 Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení / Otčenášek, Zdeněk, 1957-