Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=38164979&value=AMA%20Architektonicko-stavebn%C3%AD%20ateli%C3%A9r,%20s.r.o.%20V%C3%A1clavsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20799/48,%20Nov%C3%A9%20M%C4%9Bsto,%20110%2000%20Praha%201&lang=DE Suchen nach Index-Einheit: AMA Architektonicko-stavební ateliér, s.r.o. Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1