Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=39357684&value=Abad%C5%BEieva,%20%C4%8Cajka,%20ak.%20mal Vyhledávání podle položky rejstříku:: Abadžieva, Čajka, ak. mal Velké Hoštice, zámek - nástěnné malby Genčev, Stojan, 1944- Restaurátorská zpráva. Oltář Panny Marie z návesní kaple v Benešovicích Abadžieva, Čajka, ak. mal. Restaurátorská zpráva. Boční oltář sv. Benedikta. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech Abadžieva, Čajka, ak. mal. Hlavní oltář z kostela Narození Panny Marie v Doksanech Artouni, Karine, 1955- Restaurátorská zpráva. Hlavní oltář sv.Petra a Pavla, boční oltář sv. Jana Nepomuckého a boční oltář Navštívení P. Marie v Přestavlkách Nečásková, Milena, 1953-