Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=39728469&value=Akademie%20v%C4%9Bd%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20V%C3%BDzkumn%C3%A9%20centrum%20historick%C3%A9%20geografie%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie věd České republiky. Výzkumné centrum historické geografie [o]