Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=40966361&value=Architektonick%C3%A1%20slu%C5%BEba%20za%C5%99%C3%ADz.%20S%C4%8CA,%20Praha%201,%20Letensk%C3%A1%205 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Architektonická služba zaříz. SČA, Praha 1, Letenská 5 Rekonstrukce památkového objektu městského domu čp. 27 v Kolíně. Přístavba k památkovému objektu městského domu čp. 27 Vrabec, Bohuslav, Docent akad. arch.