Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=43539800&value=Archeologick%C3%A1%20komise%20p%C5%99i%20%C4%8Cesk%C3%A9%20akademii%20c%C3%ADsa%C5%99e%20Franti%C5%A1ka%20Josefa%20pro%20v%C4%9Bdy,%20slovesnost%20a%20um%C4%9Bn%C3%AD%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění [o]