Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=43744093&value=Artevera%20(firma)&s=-9514&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Artevera (firma) Průzkum barevných vrstev fasády. Konvent voršilek, Národní 8, Praha 1 (průčelí do Národní ulice) Málková, Kristina, 1983- Vzorová obnova NKP Klášter Teplá. Restaurování nástěnných maleb v opatském apartmá. Málková, Kristina, 1983- Restaurování podobizen blahoslaveného Hroznaty, Jana Lohela a Raymunda Wilferta II. (letní refektář) Málková, Kristina, 1983-