Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=44652812&value=Arcidiec%C3%A9zn%C3%AD%20muzeum%20(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE,%20%C4%8Cesko)&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Arcidiecézní muzeum (Kroměříž, Česko)