Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=45111906&value=archeologick%C3%A9%20pr%C5%AFzkumy%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: archeologické průzkumy [o]