Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=5941392&value=Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20prom%C4%9Bny%20%C4%8Desk%C3%BDch%20d%C4%9Bjin%20um%C4%9Bn%C3%AD%20-%20Re/vize%20a%20reklama/ce%20tradi%C4%8Dn%C3%ADho%20(2006%20:%20Brno,%20%C4%8Cesko)&page=1&s=-9514&sd=DESC&pageSize=20 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Aktuální proměny českých dějin umění - Re/vize a reklama/ce tradičního (2006 : Brno, Česko) Aktuální proměny českých dějin umění : Re/vize a reklama/ce tradičního: sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR, uskutečněné ve dnech 21.-23. dubna 2006 na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Aktuální proměny českých dějin umění - Re/vize a reklama/ce tradičního (2006 : Brno, Česko)