Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=6521065&value=Archiv%20zem%C4%9B%20%C4%8Desk%C3%A9%20%5Bo%5D&lang=SK&page=1&s=-9&sd=ASC&ticketId=-7 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Archiv země české [o] Berní rula. Kraj Žatecký Lišková, Marie, 1919-2005 Berní rula. Kraj Žatecký. Lišková, Marie, 1919-2005