Výsledok vyhľadávania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?id=6605126&value=Aesop,%20ca%206.%20stol.%20p%C5%99.%20Kr.%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Aesop, ca 6. stol. př. Kr. [o]