Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/index-item/rss?root=2010&ticket=-8&s=0&sd=DESC&id=9143028&pageSize=20&page=1&lang=EN Search by index item:: null Aktualizace stavebně-historické analýzy městské památkové zóny ve Valašském Meziříčí a návrhy památkové obnovy objektů v MPZ. Gavendová, Marcela Zlaté Hory : aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny pro období r. 2005-2008 Pulkrtová, Eva