Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 30.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
FO
2717
Bureš, František, akad.arch.
[Pivoňsko, Vranov u Mnichova, archeologické nálezy.]
1962
1
AZ
AZ 36
Snítilý, Pavel
Zápy "Mezi Zdmi". Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2009 při zemních pracích pro výstavbu komunikací a inženýrských sítí v poloze "Mezi Zdmi" na ppč. 80 na k.ú. Zápy, okr. Praha - východ
2010
1
AZ
AZ 34
Snítilý, Pavel
Svémyslice "Na Svobodě", ppč. 307/50. Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2010 při zemních pracích pro stavbu rodinného domu v poloze "Na Svobodě", na ppč. 307/50 na k.ú. Svémyslice, okr. Praha - východ
2010
1
AZ
AZ 37
Snítilý, Pavel
Zlatá "V Čertáku". Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2010 při zemních pracích pro stavbu rodinného domu v poloze "V Čertáku" na ppč. 203/27 na k. ú. Zlatá, okr. Praha - východ
2011
1
AZ
AZ 35
Snítilý, Pavel
Třebohostice. Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2009 při zemních pracích pro stavbu rodinného domu a přípojky inženýrských sítí na ppč. 14/10, 9/6, 9/3, 920/3 na k.ú. Třebohostice u Škvorce, okr. Praha - východ
2010
1
AZ
AZ 33
Snítilý, Pavel
Svémyslice "Na Svobodě", ppč. 307/20. Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2010 při zemních pracích pro stavbu rodinného domu v poloze "Na Svobodě", na ppč. 307/20 na k.ú. Svémyslice, okr. Praha - východ
2010
1
AZ
AZ 32
Snítilý, Pavel
Mochov, ulice Na Hrázce. Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu provedeného v roce 2010 při zemních pracích pro stavbu rodinného domu na ppč. 237/1(3) v ulici Na Hrázce, na k.ú. Mochov, okr. Praha - východ
2011
1
PP
P 327
Sommer, Petr, 1949-
ZPRÁVA o zpracování výsledků předstihového archeologického výzkumu prováděném na základě smlouvy č. 717/93 v bývalém klášteře v Sázavě, okr. Kutná Hora
1993
1
PP
P 243
Reichertová, Květa, 1921-2004
SÁZAVA /Kutná Hora/ . Bývalý klášter sv. Prokopa. Archeologický výzkum na rajském dvoře v r. 1968-1969
1971
1
PP
P 324
Durdík, Tomáš, 1951-2012
ZPRÁVA o předstihovém záchranném archeologickém výzkumu, prováděném na základě smlouvy č. 206/92 na lokalitě Křivoklát, okres Rakovník
1992
1
PP
VV1065
Palátová, Hana
Vyhodnocení movitých archeologických nálezů v depozitářích SHZ v působnosti NPÚ ÚOP v Brně (dokumentace a evidence v systému CastIS)
2004
1
PP
VV125
Kundera, Lubomír
Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť - I. etapa : zpráva 1999
1999
1
PP
VV124
Kundera, Lubomír
Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť - I. etapa : výzkumná zpráva 1998
1998
1
PP
VV123
Kundera, Lubomír
Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť - I. etapa : etapová výzkumná zpráva 1997
1997
1
AZ
AZ 39
Laval, Filip
Mníšek pod Brdy. Nálezová zpráva z archeologické dokumentace výkopu pro kanalizaci na nádvoří zámku v lednu a v únoru 2011
2001
1
AZ
T 037-4-19872
Krušinová, Lenka, 1963-
Velhartice - hrad, okr.Klatovy. Hlášení o archeologické činnosti 3/84
1984
1
AN
Rayman, Nikola
Zámeček u Černošína / Nikola Rayman
2012
0
AN
Přerostová, Hana, 1984-
Příspěvek k poznání opevnění hradiště Prácheň / Hana Přerostová
2011
0
AN
Smetana, Jiří
Nové neolitické nálezy z Dolní Lukavice / Jiří Smetana
2011
0
AZ
T 037-4-19831
Krušinová, Lenka, 1963-
Horšovský Týn - zámek. Hlášení o archeologické činnosti
1984
1

Akce

Řezy

[Loading...]