Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/rss?q=karolinum&s=-96&sd=DESC&page=1 Výsledky vyhledávání Zprávy. Opravy památek v hlavním městě Praze r. 1936.Karolinum <author>Zeyer, Jan, 1847-1903</author> </item> <item> <title>Závěrečná restaurátorská zpráva. Restaurování florentinského rámu UK. Praha Brůžek, Viktor, 1922- Závěrečná restaurátorská zpráva o restaurování 8 kuaů oken v gotickém arkýři auly Univerzity Karlovy Vaňura, Karel, 1937- Závěrečná restaurátorská zpráva Piekarz, Petr Z pomocných věd historických, 13: Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory Z pomocných věd historických, 12 Z dějin umění V : na předělu věků : sborník prací k poctě prof.PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc. : Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3-4 (1992) / Kropáček, Jiří, 1930-2009 Wittlichovi : sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha / Rakušanová, Marie, 1978- Sochařství české secese / Wittlich, Petr, 1932- Sochařství české secese / Wittlich, Petr, 1932- Sochařství české secese / Wittlich, Petr, 1932- Sochařství české secese / Wittlich, Petr, 1932- Sochařství české secese / Wittlich, Petr, 1932- Sochařství české secese Wittlich, Petr, 1932- Secesní Prahou. Podoby stylu. Fotogr. J. Malý. 1. vyd Wittlich, Petr, 1932- Secesní Prahou : podoby stylu / Wittlich, Petr, 1932- Praha secesní / Wittlich, Petr, 1932- Malíři české secese / Wittlich, Petr, 1932- Literatura k dějinám umění : vývojový přehled / Wittlich, Petr, 1932-